Sist oppdatert: 09.10.2019

Se liste over 15 siste endringer

Pekere til undervisningsopplegg:

 

Fag                      Emner                              Generelt                                                Arboretet

Generelt

 

 

Artsdatabanken

Biologisk mangfold

http://www.artsdatabanken.no

http://miljolare.no/tema/planterogdyr/

 

 

Botanikk

Løvtrær

Bartrær

Blomsterplanter

Formering

Frøspredning

Sopp

Lav

Moser

Planter og geologi

http://www.nhm.uio.no/skole/undervisningsopplegg/tre-i-fire-aarstider/tre-i-fire-aarstider.pdf

 

http://www.nhm.uio.no/botanisk/nbf/nettflora/index.htm

http://botanikk.no/

http://no.wikipedia.org/wiki/Tre

http://www.norsknettskole.no/fag/ressurser/itstud/fuv/dagfinnengen/

http://linnaeus.nrm.se/flora/welcome.html

http://www.botanikk.no/geologi.html

 

 

Zoologi

Virvelløse dyr

Insekter

Edderkopper

Amfibier

 

Krypdyr

Fugler

Pattedyr

 

 

http://www.miljolare.no/aktiviteter/land/natur/ln7/

http://no.wikipedia.org/wiki/Insekter

http://no.wikipedia.org/wiki/Edderkopper

http://www.zoologi.no/herpetil

http://no.wikipedia.org/wiki/Amfibier

http://no.wikipedia.org/wiki/Krypdyr

http://no.wikipedia.org/wiki/Fugler

http://no.wikipedia.org/wiki/Pattedyr

 

 

 

Geologi

 

 

http://www.geologi.no/

http://www.geoportalen.no/geogeo/norges_geologi/

http://nysgjerrigper.no/temaer/geologi

 

 

Læreplaner

Barnetrinnet:

1.-2.kl.

3.-4.kl.

5.-7.kl.

Ungdomstrinnet

 

 

 

 

http://www.utdanningsdirektoratet.no/grep/Fag/?fagid=281779

http://www.utdanningsdirektoratet.no/grep/Fag/?fagid=281811

http://www.utdanningsdirektoratet.no/grep/Fag/?fagid=281795

http://www.utdanningsdirektoratet.no/grep/Fag/?fagid=281827

 

 

Andre interessante pekere:

Anortositt i Rogaland:

https://www.ngu.no/emne/anortositt

Nettstedet er utviklet av InBusiness AS