Sist oppdatert: 13.02.2018

Se liste over 15 siste endringer

Sponsorer og støttespillere

Rogaland Arboret har fra begynnelsen nytt godt av hjelpen fra mange ulike støttespillere. Støttespillerne omfatter privatpersoner, lag, foreninger og firmaer. Noen av disse ønsker å være anonyme, men de fleste står oppført i arboretets årsmelding. Noen har bidratt med pengegaver til spesielle driftsmessige behov, andre med midler til utvalgte prosjekt. Andre igjen støtter arboretet ved å gi gode betingelser i form av rabatter på varer og tjenester.
Se ellers i våre tidligere årsmeldinger for utfyllende informasjon.
 

Liste over sponsorer og støttespillere:

 • Bjørn A. Stangebye (pengegave)
 • Caverion Norge AS (Infoprosjektet 2011-2015)
 • Lions Club (kafeteriadrift)
 • Velde (veigrus) 
 • Norsk Naturgjødsel (gjødsel)
 • Canon Business Center Stavanger (kontormaskin)
 • Bilsenteret Ålgård (bilservice)
 • Fjogstad-Hus (artssamling Rhododendron)
 • Rhodo Sør-Vest (artssamling Rhododendron)
 • Ruddi Perriard (planteleverandør Rhododendron)
 • Brødrene Dahl (rørleveranse) 
 • Sandnes Sparebanks Gavefond (natustiprosjekt og forprosjekt infrastruktur)
 • Folkvord Planter (planteleveranse Lindeprosjektet)
 • Forus Energigjenvinning 2 AS (destruering av infisert plantemateriale)
 • Sandnes Rotary Klubb m. John Sverre Frøyland (prosjektassistanse infrastruktur)
 • Hove Plantesalg (planteleveranse)
 • Ødegård Plantesalg (planteleveranse)
 • Arve Garvik (sveise- og mek. arbeid) 
 • Einar Egeland (fotobidrag heimesida)
 • Morten Oseland (utstyrslån)
 • Sveinung Oseland (datasupport)
 • Johannes Aardal (Sandnes-panner)
 • Bjørn Bråtveit (sveisearbeid)
 • Knud Lunde (dreide treskåler)
 • Arboretvennene (årlige støttebidrag)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Velde logo
Norsk Naturgjodsel logo
 

 

Nettsiden er laget av Tiber AS, 2006Mot Stevneplassen

Nettstedet er utviklet av InBusiness AS