Sist oppdatert: 02.11.2021

Se liste over 15 siste endringer

Styret

Representanter:

  • Torgeir Esig Sørensen (leder)
  • Siri Bryne Ringstad (nestleder)  
  • Gudrun Kristensen
  • Torborg Berge
  • Olav Folkvord
  • Ketil Simonsen 
  • Kalle Mæland Nilsen

Vararepresentanter:

  • Arnt Mørkesdal (1)
  • Hilde Uberg (2)
  • Kjell Erik Grøsfjeld (3)


 

Atlasseder stammer fra fjellene i Marokko (Cedrus atlantica 'Glauca')

Nettstedet er utviklet av InBusiness AS